Drukuj

KONKURS FOTOGRAFICZNY "LUDZIE I ZDARZENIA"

Wielkim powodzeniem cieszył się ogłoszony przez GCKiB w 2007 roku konkurs fotograficzny "Gmina Skrzyszów w obiektywie". Napłynęło wówczas ponad 120 prac, które złożyły się następnie na wystawę pokonkursową oraz wydany przez Centrum album zatytułowany "Gmina Skrzyszów w obiektywie".
Obecnie GCKiB ogłasza nowy konkurs fotograficzny, zatytułowany "Ludzie
i zdarzenia". Rozstrzygnięcie konkursu - w grudniu 2009.

Organizatorzy mają nadzieję, że nowy konkurs wywoła nie mniejsze zainteresowanie niż poprzedni. Swój udział zgłosiły już osoby, które uczestniczyły
w wakacyjnych warsztatach fotograficznych dla młodzieży. Ale ta artystyczna rywalizacja otwarta jest dla każdego zainteresowanego fotografią, chcącego skonfrontować swoje możliwości z innymi.
Oto regulamin konkursu fotograficznego "Ludzie i zdarzenia":
- Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
- Celem konkursu jest stworzenie dokumentacji związanej z Gminą Skrzyszów.
- Treścią fotografii przesyłanych na konkurs winny być: uwiecznione fakty, zdarzenia, a także portrety osób współtworzących miejscową kulturę i tradycję, również fotoreportaże i serie.
- Technika wykonania prac może być dowolna.
- Każdy z autorów może przysłać 1-10 fotografii.
- Zdjęcia, zapisane na płycie DVD, należy dostarczyć do GCKiB osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, 33-156 Skrzyszów 638.
- Prace winny być zapisane w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A 4 (21 x 30 cm).
- Do przesłanych prac należy dołączyć oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu praw autorskich ("Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego/nadesłanych zdjęcia/zdjęć").
- Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 5 grudnia 2009 roku.
- Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
- Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową.
- Nagrodzone prace będą zaprezentowane na okolicznościowej wystawie, w publikacji wydanej specjalnie z tej okazji oraz zamieszczone na witrynie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
- Organizatorzy przewidują 3 nagrody pieniężne: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł i III miejsce - 300 zł. Nagrody przekazane zostaną laureatom po wernisażu wystawy, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni przez organizatora.
- Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. nr 133, poz. 833 z późń. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Kontakt w sprawie Konkursu fotograficznego "Ludzie i zdarzenia": Gminne Centrum Kultury i Bibliotek (33-156 Skrzyszów 638), tel./fax 0-14 674-55-08. Koordynator konkursu: Jerzy Świtek, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text77406 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0-608-400-124.