Drukuj

 

V OFFM ?Stop!? 2008


 

 

zobacz zdjęcia...

W dniach 18-20 września 2008 odbył się w Skrzyszowie V Ogólnopolski Festiwal Filmów Młodzieżowych "Stop!", zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat medialny sprawowali: "Tarnowski Gość Niedzielny", portal Wrota Małopolski i Tarnowski Kurier Kulturalny.

Nowa formuła Festiwalu pozwoliła na rozszerzenie zakresu tematycznego zgłoszonych do konkursu filmów, jak i umożliwiła większej grupie filmowców amatorów stanąć w artystyczne szranki. Hasło "Stop!" oznacza obecnie nie tylko walkę z nałogami i różnego rodzaju uzależnieniami, ale zachętę do refleksji, do zatrzymania się w cywilizacyjnym zgiełku, aby dostrzec to, co w życiu istotne. Limit wieku twórców, przesunięty do 25. roku życia, pozwolił na zgromadzenie 22 dokumentów i fabuł, które rywalizowały w dwóch kategoriach: "Konkurs premier" i "Konkurs laureatów". W tym drugim przypadku o główna nagrodę walczyły utwory już nagrodzone na Festiwalu "Stop!" w poprzednich latach. W ten sposób organizatorzy zasygnalizowali wspomniane zmiany organizacyjne i programowe imprezy oraz skromną, bo 5. rocznicę "Stopu!". Jury V Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych "Stop!", w składzie: Jan Machulski ? aktor, reżyser, pedagog (Przewodniczący Jury), Ewa Kopińska-Korczyk - szefowa Środowiskowego Klubu Studenckiego "Przepraszam" w Tarnowie, Bogumiła Plewa ? prezes Stowarzyszenia Akademickiego "Tratwa", Elżbieta Płaneta ? pedagog, opiekunka Koła Teatralnego w Ładnej i Jerzy Świtek ? instruktor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, organizator imprez filmowych, polonista, po obejrzeniu wszystkich 22 filmów zaprezentowanych w konkursie, postanowiło przyznać w kategorii "Konkurs laureatów":

  • I miejsce ? filmowi "Bezdomni", zrealizowanemu przez Katarzynę Porębę i Mariusz Świdzińskiego z Szynwałdu ? za mądry, dojrzały i oryginalny w formie obraz ludzkiego losu zdegradowanego z powodu uzależnienia od alkoholu, ale nie poddającego się opresyjnym okolicznościom,

  • II miejsce ? filmowi "Bike boys", zrealizowanemu przez Łukasza Muchę i Mateusza Papugę ze Skrzyszowa ? za przekonujący w treści i w formie (ze szczególnie profesjonalnym wykorzystaniem montażu i muzyki) obraz uporu i konsekwencji w rozwijaniu swoich pasji sportowych i dążeniu do perfekcji, będących skutecznym antidotum na pokusy czyhające w życiu na młodego człowieka,

  • III miejsce ? filmowi "Oto jest pytanie", zrealizowanemu przez Krzysztofa Głuszaka, juniora , z Amatorskiego Klubu Filmowego "Szwenk" przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie - za skuteczną realizację zasady: minimum środków - maksimum wyrazu.

W kategorii "Konkurs premier" Jury postanowiło:

  • I miejsca ? nie przyznawać,

  • II miejsce ? przyznać filmowi "Jestem, więc myślę", zrealizowanemu przez Krzysztofa Głuszaka, juniora, z Amatorskiego Klubu Filmowego "Szwenk" przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie ? za lapidarność i wyrazistość filmowego żartu,

  • III miejsce ? przyznać filmowi "30 minut", zrealizowanemu przez Marcina Gajewskiego z Jeleniej Góry - za pomysłowe i sprawne formalnie zobrazowanie pasji sportowej młodych bohaterów.

W warsztatach filmowych, prowadzonych przez Tadeusza Koniarza, Mirosława Muchę i Macieja Karkoszę z Amatorskiego Klubu Filmowego "Szwenk" w Pałacu Młodzieży w Tarnowie uczestniczyli również goście specjalni Festiwalu, znani i popularni aktorzy: Jan Machulski, Edward Żentara i Andrzej Grabowski. Słuchaczami i uczestnikami byli uczniowie z klas gimnazjalnych lokalnych szkół, spośród których najliczniejszą reprezentację stanowiła młodzież Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie pod opieką Agnieszki Guzy i Eweliny Wójtowicz. Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy, w przerwach pomiędzy poszczególnymi punktami programu, mogli się posilić i spożyć śniadanie, obiad oraz kolację - gdyż codzienny program zaplanowany był do późnych godzin wieczornych. Z dużym zainteresowaniem i uznaniem spotkał się koncert uświetniający uroczystą inaugurację Festiwalu ? "Światopodgląd" w wykonaniu Roberta Kasprzyckiego, któremu towarzyszył zespół Kasprzycki Band w składzie: Tomas z Hernik (puzon, akordeon), Paweł Hebda (gitara), Max Szelęgiewicz (gitara basowa) i Adam Zadora (perkusja). Warto zaznaczyć, iż Jury w swoim protokole wyraziło uznanie dla organizatorów V Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych "Stop!": Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, reprezentowanemu przez dyr. Małgorzatę Chwistek, oraz władzom Gminy Skrzyszów z wójtem, inż. Józefem Gądkiem na czele, a także placówkom współpracującym z organizatorami, zwłaszcza Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie, "za kontynuowanie wartościowego pomysłu, umożliwiającego rozwijanie twórczych zainteresowań uczniów i kształtującego - poprzez projekcje, spotkania, dyskusje i warsztaty ? pozytywne, twórcze i świadome postawy młodych ludzi wobec świata".