Drukuj

?Trzecie okno na świat. Media jako narzędzie edukacji?


Tematem pilotażowej tury spotkań z cyklu ?Trzecie okno na świat. Media jako narzędzie edukacji?, przygotowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, był problem samobójstw wśród nastolatków.


Uczestnikami zajęć, które poprowadzili: Agnieszka Tłuścik i Barbara Kawula
z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz filmoznawca Jerzy Świtek,
byli uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II
i Gimnazjum w Skrzyszowie pod opieką nauczycieli. W projekcie uczestniczyli uczniowie z kl. III a, kl. III b, kl. III c, kl. III d, kl. III e i kl. III f.

Każde spotkanie trwało 90 minut (2 godziny lekcyjne) i obejmowało: prelekcję wprowadzającą w zagadnienie, projekcję filmową oraz dyskusję z udziałem młodzieży. Każdorazowo prezentowany był fabularny film telewizyjny
pt. ?Amy i anioł?
(prod. USA, 1982, reż. Ralph Rosenblum).

Bohaterką filmu jest tytułowa Amy, 17-letnia dziewczyna, która mieszka z matką
i dziadkiem. Babcia Amy nie żyje, ojciec zostawił rodzinę i odszedł z domu. Dziewczyna obwinia się, że to być może za jej przyczyną (za mało okazywała ojcu zainteresowania). W szkole przyjaźni się tylko z jedną koleżanką z klasy, Janet. Reszta grupy jest pod wpływem klasowej piękności, Denise, która na każdym kroku dokucza Amy i Janet (nazywanymi ?natchnionymi siostrzyczkami).
Amy ma złe mniemanie na temat swoich zdolności, swojej urody i własnych możliwości, co powoduje sprzeczki z mamą. Chętnie pomaga dziadkowi, który prowadzi domowe przedszkole. Kiedy w klasie pojawia się nowy chłopak, Randy,
który okazuje Amy zainteresowanie, dziewczyna ma nadzieję, że jej sytuacja się zmieni. Niestety, Randy nie przychodzi na umówione spotkanie.
Telefoniczna kłótnia z Janet załamuje Amy, która rozważa wypicie trucizny używanej przez dziadka do tępienia chwastów w ogródku.
I wówczas następuje niebiańska interwencja: archanioł Gabriel posyła na Ziemię młodego anioła Olivera, aby ten odwiódł Amy od zamiaru popełnienia samobójstwa. Oliver, wykorzystując swoje nadprzyrodzone zdolności, uświadamia dziewczynie,
co by było, gdyby ona przestała istnieć. Desperatka widzi nową sytuację z całkowicie samotną i zaniedbaną matką, pozbawionym wsparcia i załamanym dziadkiem
oraz opuszczoną Janet, która popadając w alkoholizm doprowadza do tragedii.
Amy zaczyna rozumieć, że jej życie jest czymś istotnym, a ona sama jest ważna
dla wielu osób. W tym również dla Randy`ego, który nie stawił się na umówione wcześniej spotkanie, gdyż uległ kontuzji podczas meczu i zjawia się u Amy
z nogą w gipsie.

Na zakończenie każdego spotkania uczniowie wypełniali anonimowo ankietę zaproponowaną przez Agnieszkę Tłuścik, z następującymi pytaniami i dyspozycjami:

1. Odpowiadając ?tak? lub ?nie? określ, czy temat spotkania był interesujący
2. Oceń w skali 1 ? 10 obejrzany film
3. Jakie inne tematy powinny być poruszane na kolejnych spotkaniach?
4. W skali 1 ? 10 oceń całość spotkania, od prelekcji do dyskusji włącznie
5. Czy czegoś ważnego dowiedziałeś się o poruszanym problemie? Jeśli tak, napisz, czego konkretnie
6. Co należałoby zmienić w sposobie prowadzenia spotkania na przyszłość?
7. W skali 1 ? 10 oceń komunikatywność i sposób prowadzenia spotkania (każdą osobę indywidualnie: Agnieszkę Tłuścik, Barbarę Kawulę i Jerzego Świtka)

Wyniki ankiety:

W ankiecie uczestniczyło 125 uczniów i uczennic, którzy anonimowo odpowiedzieli
na 7 powyższych pytań.

Ad 1.: Spośród wszystkich uczestników spotkań na 1. pytanie negatywnie odpowiedziało tylko 6 osób. Na ?tak? było 119 osób.

Ad 2.: Dobór filmu, będącego ilustracją omawianego problemu, zyskał akceptację uczestników.
Oto ocena obrazu ?Amy i anioł? w skali 1 ? 10 punktów przez poszczególne klasy:

kl. III a ? średnia ocena: 8,23 pkt.
kl. III b ? średnia ocena: 8,38 pkt.
kl. III c ? średnia ocena: 7,37 pkt.
kl. III d ? średnia ocena: 6,8 pkt.
kl. III e ? średnia ocena: 7,16 pkt.
kl. III f ? średnia ocena: 7,74 pkt.

Łącznie średnia ocena filmu przez wszystkie sześć klas, czyli 125 uczniów: 7,61 pkt.

Ad 3.: W przypadku kontynuowania projektu ?Trzecie okno na świat. Media jako narzędzie edukacji? odpowiedź na 3. pytanie wydaje się szczególnie istotna, gdyż może podpowiadać kierunek, w którym należałoby podążać, aby spełnić oczekiwania młodzieży ? adresata tego eksperymentu edukacyjno-filmowego.
Łącznie zgłoszonych zostało 35 tematów, które grupują się pod względem zainteresowania w 3 kategorie. Najliczniej zgłaszane dotyczyły nałogów i uzależnień. W taki ogólny sposób (?Nałogi i uzależnienia?) ujęło problem 10 osób, ale szczegółowo określiło charakter uzależnień aż 106 odpowiedzi, w tym: ?Alkoholizm? ? 48 osób, ?Narkomania? ? 46 osób i ?Palenie papierosów? ? 12 osób. Łącznie zatem temat nałogów i uzależnień wymieniony został 116 razy. Drugi temat wśród najczęściej występujących to ?Agresja i przemoc?, przy czym w niektórych (nielicznych) odpowiedziach precyzowany jest ich charakter (np. ?Przemoc w szkole?, ?Chuligaństwo stadionowe?, ?Zabójstwa?, ?Gwałt?, ?Przemoc w rodzinie?). Łącznie problem agresji i przemocy zaproponowało 45 osób.
Trzeci w tej grupie temat to ?Anoreksja i bulimia? zaproponowany przez 22 respondentów. To 3 najczęściej zgłaszane kategorie problemów.

Kilkakrotnie wymieniane są tematy, które pod względem częstotliwości zgłaszania można uznać za II grupę poruszanych spraw. Są nimi wątki dotyczące ?Rodziny? (niektórzy precyzują: ?Patologia w rodzinie?, ?Konflikty rodzinne?, ?Kłótnie w domach?) ? zgłoszone przez 10 osób.

Tuż obok sytuują się tematy dotyczące płci i kontaktów seksualnych, które wymieniło łącznie 30 osób, przy czym następują tu takie rozróżnienia jak: ?Seks? ? 10 osób, ?Pornografia? ? 8 osób, ?Prostytucja? ? 4 osoby, ?Aborcja? ? 4 osoby, ?Antykoncepcja? ? 2 osoby oraz ?Ciąża nastolatki? ? 2 osoby.

III grupę stanowią tematy występujące incydentalnie, zgłoszone przez 1-2 osoby. Rozrzut problemowy jest tu bardzo duży i rozciąga się od spraw społecznych (?Sekty?, ?Rasizm?, ?Bieda?, ?Pracoholizm?), przez indywidualne związane ze zdrowiem (?Autyzm?, ?Schizofrenia?, ?Depresja?, ?Zespół Downa?), aż po dotyczące indywidualnych kontaktów międzyludzkich (?Akceptacja?, ?Asertywność?, ?Szczęście?, ?Miłość? (tylko 2 osoby!), ?Zrozumienie?, ?Odrzucenie?).

7 osób nie wskazało żadnego tematu, który by je zainteresował.

Ad 4.: Cały projekt zyskał bardzo wysoką ocenę. Średnia punktów w skali 1 ? 10, przyznanych przez wszystkich uczestników, wyniosła: 8,24. Poszczególne klasy oceniły całość następująco:

kl. III a ? średnia ocena: 9,25 pkt.
kl. III b ? średnia ocena: 9,0 pkt.
kl. III c ? średnia ocena: 8,87 pkt.
kl. III d ? średnia ocena: 7,4 pkt.
kl. III e ? średnia ocena: 7,14 pkt.
kl. III f ? średnia ocena: 7,8 pkt.