Vsmart Extensions
Konkurs fotograficzny - "Ludzie i zdarzenia"
PDF Drukuj Email

FINAŁ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


zobacz zdjęcia...

Na wzór konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 2007 roku, zatytułowanego "Gmina Skrzyszów w obiektywie", we wrześniu 2009 roku Centrum zaproponowało amatorom fotografowania nowy konkurs, zatytułowany "Ludzie i zdarzenia".

Nadszedł czas rozstrzygnięcia tej artystycznej rywalizacji. Oficjalne ogłoszenie wyników, wernisaż najlepszych prac, promocja okolicznościowego wydawnictwa oraz towarzyszący tym wydarzeniom recital Artura Andrusa odbędą się 6 lutego br. w Domu Strażaka w Ładnej.

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy fotografujący, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Celem konkursu było stworzenie dokumentacji związanej z Gminą Skrzyszów. Treścią przesyłanych fotografii mogły być: uwiecznione fakty, zdarzenia, a także portrety osób współtworzących miejscową kulturę i tradycję, również fotoreportaże i serie. Każdy z autorów mógł przysłać 1-10 fotografii.
Na konkurs wpłynęło 90 prac, które oceniło jury w składzie: Tadeusz Koniarz - fotoreporter, filmowiec, pedagog, Marta Darowska - członek francuskiego towarzystwa fotograficznego Centre de Ressources "Photographie" oraz Jan Gomoła - instruktor fotografii kat. S.
Oto kluczowy fragment z protokołu komisji oceniającej: "Jury postanowiło przyznać cztery równorzędne główne nagrody (po 300 zł), które otrzymują: Gabriela Bednarz, Agnieszka Mucha, Magdalena Świtek oraz Marek Iwan.
Dodatkowo zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody książkowe.
Jury przyznaje również trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych, które otrzymują: Natalia Gdowska - I wyróżnienie, Natalia Buczek - II wyróżnienie oraz Katarzyna Ziewacz - II wyróżnienie.
Jury wzięło pod uwagę zgodność treściową prac z tematem konkursu oraz wartości techniczne i estetyczne nadesłanych zdjęć. Decyzja o przyznaniu nagród podyktowana została zróżnicowanym podejściem do idei konkursowej, tak w sferze interpretacji jak i uciekaniu się do odrębnych gatunków fotograficznych".

 
PDF Drukuj Email

KONKURS FOTOGRAFICZNY "LUDZIE I ZDARZENIA"

Wielkim powodzeniem cieszył się ogłoszony przez GCKiB w 2007 roku konkurs fotograficzny "Gmina Skrzyszów w obiektywie". Napłynęło wówczas ponad 120 prac, które złożyły się następnie na wystawę pokonkursową oraz wydany przez Centrum album zatytułowany "Gmina Skrzyszów w obiektywie".
Obecnie GCKiB ogłasza nowy konkurs fotograficzny, zatytułowany "Ludzie
i zdarzenia". Rozstrzygnięcie konkursu - w grudniu 2009.

Organizatorzy mają nadzieję, że nowy konkurs wywoła nie mniejsze zainteresowanie niż poprzedni. Swój udział zgłosiły już osoby, które uczestniczyły
w wakacyjnych warsztatach fotograficznych dla młodzieży. Ale ta artystyczna rywalizacja otwarta jest dla każdego zainteresowanego fotografią, chcącego skonfrontować swoje możliwości z innymi.
Oto regulamin konkursu fotograficznego "Ludzie i zdarzenia":
- Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
- Celem konkursu jest stworzenie dokumentacji związanej z Gminą Skrzyszów.
- Treścią fotografii przesyłanych na konkurs winny być: uwiecznione fakty, zdarzenia, a także portrety osób współtworzących miejscową kulturę i tradycję, również fotoreportaże i serie.
- Technika wykonania prac może być dowolna.
- Każdy z autorów może przysłać 1-10 fotografii.
- Zdjęcia, zapisane na płycie DVD, należy dostarczyć do GCKiB osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, 33-156 Skrzyszów 638.
- Prace winny być zapisane w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A 4 (21 x 30 cm).
- Do przesłanych prac należy dołączyć oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu praw autorskich ("Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego/nadesłanych zdjęcia/zdjęć").
- Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 5 grudnia 2009 roku.
- Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
- Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową.
- Nagrodzone prace będą zaprezentowane na okolicznościowej wystawie, w publikacji wydanej specjalnie z tej okazji oraz zamieszczone na witrynie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
- Organizatorzy przewidują 3 nagrody pieniężne: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł i III miejsce - 300 zł. Nagrody przekazane zostaną laureatom po wernisażu wystawy, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni przez organizatora.
- Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. nr 133, poz. 833 z późń. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Kontakt w sprawie Konkursu fotograficznego "Ludzie i zdarzenia": Gminne Centrum Kultury i Bibliotek (33-156 Skrzyszów 638), tel./fax 0-14 674-55-08. Koordynator konkursu: Jerzy Świtek, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text59257 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0-608-400-124.

 


Znajdź książkę

BIP

Lokalizacja

JĘZYK ANGIELSKI

Album o Szynwałdzie