Vsmart Extensions
Ochrona danych osobowych PDF Drukuj Email

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. 2018. 1000), Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych danych osobowych.


 • Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, Skrzyszów 638, 33-156 Skrzyszów, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury nr 3/94, NIP 993-00-03-658, REGON 850522476.

 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie na numer 146745508 lub pisemnie na w/w adres głównej siedziby.

 • Administrator przetwarza dane w celu realizacji swoich statutowych zadań.

 • Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

 • Dane osobowe Użytkowników bibliotek będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze  zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm. lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych oraz z ofert GCKiB w Skrzyszowie.

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do swoich danych jest możliwy w bibliotekach gminy Skrzyszów.

 • Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te, nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 • Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Bibliotek zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Biblioteka w Pogórskiej Woli, Skrzyszowie i w Szynwałdzie jest objęta monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerze oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

 

Znajdź książkę

BIP

Lokalizacja

JĘZYK ANGIELSKI

Album o Szynwałdzie