Vsmart Extensions
PDF Drukuj Email

KONKURS FOTOGRAFICZNY "TWARZE"


Fotografia to dziedzina sztuki i forma aktywności stale obecna w programie działania Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie - czy to w formie warsztatów fotograficznych dla zainteresowanych, czy też w formie kolejnych otwartych konkursów.

Obecnie GCKiB ogłasza nowy, trzeci już, konkurs fotograficzny, zatytułowany ?Twarze?. Rozstrzygnięcie konkursu - w marcu 2011.

Dwa wcześniejsze: ?Gmina Skrzyszów w obiektywie? oraz ?Ludzie i zdarzenia?, cieszyły się dużym zainteresowaniem amatorów fotografowania, a ich plonem były okolicznościowe wystawy, spotkania promocyjne i wydane publikacje albumowe.
Nowy konkurs dotyczy sztuki portretowania - utrwalania szeroko rozumianego wizerunku ludzi, nie tylko z obszaru Gminy Skrzyszów.
Czasu jest dużo, warto się zainteresować, warto spróbować.

Oto regulamin konkursu fotograficznego ?Twarze?:
- Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
- Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażenia swoich pasji i artystycznych zainteresowań związanych z fotografią mieszkańcom Gminy Skrzyszów, a także innych ośrodków.
- Treścią fotografii przesyłanych na konkurs winien być, szeroko pojęty, portret.
- Technika wykonania prac może być dowolna.
- Każdy z autorów może przysłać 1-10 fotografii.
- Zdjęcia, zapisane na płycie DVD, należy dostarczyć do GCKiB osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, 33-156 Skrzyszów 638.
- Prace winny być zapisane w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A 4 (21 x 30 cm).
- Do przesłanych prac należy dołączyć oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu praw autorskich (?Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego/nadesłanych zdjęcia/ zdjęć?).
- Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 28 lutego 2011 roku.
- Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
- Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową.
- Nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji wydanej specjalnie z tej okazji oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
- Organizatorzy przewidują 3 nagrody pieniężne - w kategorii do III klasy gimnazjum: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł i III miejsce - 300 zł oraz 3 nagrody pieniężne w - kategorii od I klasy ponadgimnazjalnej wzwyż: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł i III miejsce - 300 zł. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora.
- Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. nr 133, poz. 833 z późń. zm.).
Kontakt w sprawie Konkursu fotograficznego ?Twarze?: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek (33-156 Skrzyszów 638), tel./fax 0-14 674-55-08. Koordynator konkursu: Jerzy Świtek, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0-608-400-124.

 

Znajdź książkę

BIP

Lokalizacja

JĘZYK ANGIELSKI

Album o Szynwałdzie