Vsmart Extensions
PDF Drukuj Email

Historia

Początki Biblioteki w Skrzyszowie sięgają 1947 roku, kiedy placówka ta działała jako Gminna Biblioteka Publiczna w Gumniskach. Warunki lokalowe, jakimi wówczas dysponowała, były bardzo trudne i uległy poprawie dopiero w 1953 roku, kiedy placówka przeniesiona została z Gumnisk do Skrzyszowa i umieszczona w remizie OSP.

 

Kolejne istotne zmiany nastąpiły w 1973 roku, kiedy reforma administracji spowodowała, że w miejsce gminy Gumniska powstały dwie inne: Skrzyszów i Tarnów (i one podzieliły między siebie biblioteki) oraz w 1975 roku, kiedy zakupiony 7 lat wcześniej z Państwowego Funduszu Rozwoju Bibliotek budynek przekazany został gminie na własność.

Na rozwój czytelnictwa i pozycję Biblioteki w środowisku największy wpływ wywarła Maria Chwistek organizatorka pracy biblioteki i animatorka życia kulturalnego w Skrzyszowie. Osobny i niezwykle twórczy rozdział historii Biblioteki zapisała Alina Śmiszkiewicz, bibliotekarz i pedagog. Z jej inicjatywy Biblioteka stała się centrum życia kulturalnego, promieniującym szeroko poza obszar bezpośredniego działania.

Zobacz zdjęcia ...

Kolejne osoby kierujące placówką to: Halina Iwaniec, Alicja Nowak i Ewa Gądek.
W 1994 roku, uchwałą Rady Gminy, Biblioteka włączona została w strukturę nowo powstałej instytucji pod nazwą: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, zachowując jednak daleko idącą autonomię, swoją nazwę i wszystkie dotychczasowe funkcje.

 

Znajdź książkę

BIP

Lokalizacja

JĘZYK ANGIELSKI

Album o Szynwałdzie