Vsmart Extensions
PDF Drukuj Email

NOWY PROJEKT GMINNEGO CENTRUM KULTURYGminne Centrum Kultury i Bibliotek
przystępuje do realizacji projektu
?Kronika internetowa: czerpać z przeszłości dla przyszłości?,
na który otrzymało dotację w ramach programu
?Rzeczpospolita internetowa?.
rzeczypospolita internetowa

Jest to program wsparcia społeczności lokalnych z gmin wiejskich, realizowany przez Fundację Grupy TP we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Problemem, którego dotyczy projekt, jest zanikająca tradycja lokalna, brak zainteresowania ze strony młodzieży historią i przeszłością swojej miejscowości, odchodzenie ludzi, którzy byli czynnymi uczestnikami bądź świadkami ważnych wydarzeń. Problemem jest też brak dokumentacji związanej z nowszą i dawniejszą historią wsi, gminy i najbliższych okolic.

Projekt adresowany jest nie tylko do mieszkańców środowiska, ale także szerzej ? do wszystkich zainteresowanych tradycją, historią i kulturą narodową.
Szczególnym adresatem podjętych działań jest młodzież, która chętniej niż starsze pokolenie korzysta z Internetu, a która nie zna i często nie interesuje się faktami z przeszłości ani dziedzictwem kulturowym swojego środowiska.
Projekt ma na celu zebranie materiału dokumentującego lokalną tradycję i osiągnięcia oraz prezentującego ludzi, którzy tę tradycję współtworzyli. Dotyczy to zarówno osób żyjących, jak i tych, którzy odeszli. Celem jest również stworzenie swoistego pocztu twórców lokalnej kultury: artystów malarzy, rzeźbiarzy, poetów, prozaików, animatorów kultury oraz umieszczenie w Internecie zebranych informacji, które za pośrednictwem odsyłaczy (linków) wzbogacą niniejszą stronę internetową GCKiB. Do istniejących już tematów dołączone zostanie hasło ?Tradycja lokalna?, z takimi hasłami szczegółowymi, jak: ?Ludzie historii?, ?Twórcy kultury?, ?Zdarzenia?, ?Pomniki?.
Projekt ?Kronika internetowa: czerpać z przeszłości dla przyszłości? składa się z trzech elementów: konkursu fotograficznego, warsztatów dziennikarskich oraz kursu tworzenia stron internetowych i obsługi programów graficznych.
Udział w nich jest bezpłatny.

Konkurs fotograficzny jest adresowany do wszystkich, którzy swoje pasje i zainteresowania wiążą ze sztuką fotografii. Tematem konkursu są ?Ulubione i najpiękniejsze ? miejsce, pejzaż, budynek w gminie oraz portret?. Nadesłane prace stanowić będą swego rodzaju dokumentację lokalnej tradycji i kultury.
Fotografie składać należy do 31 grudnia 2007. Najlepsze prace wyróżnione zostaną atrakcyjnymi nagrodami: I miejsce ? 500 zł, II ? 400 zł i III ? 300 zł. Ponadto każdy z uczestników otrzyma upominki o wartości 30 zł. Wszystkie wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie, w publikacji wydanej specjalnie na tę okazję oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Regulamin Konkursu do wglądu w GCKiB lub na stronie internetowej
(patrz: Regulamin Konkursu fotograficznego) .

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży i wydawców prasy lokalnej odbędą się w dniach 17-20 listopada 2007 w budynku zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie. Zajęcia poprowadzą m.in. Tadeusz Koniarz (fotoreporter) ? ?Fotografia prasowa?, Jerzy Kosiba (?Temi?) ? ?Sporządzanie notatki dziennikarskiej?). Gościem specjalnym warsztatów będzie Ewa Drzyzga (TVN), która zaprezentuje temat ?Przeprowadzanie wywiadu?.

Kurs tworzenia stron internetowych i obsługi programów graficznych odbędzie się w listopadzie. Uczestnicy będą mogli przyswoić sobie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, tworzenia wydawnictw ? począwszy od zbierania materiałów, poprzez ich redagowanie, pracę nad zdjęciami i ilustracjami,
aż po gotową stronę internetową i wydawnictwo.

Zgłoszenia na konkurs fotograficzny, warsztaty dziennikarskie oraz kurs komputerowy należy składać w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie (33-156 Skrzyszów 638) pod numerem telefonu (0-14) 674-55-08.

Ilość miejsc jest jednak ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!

TPSA - W trosce o nowe pokolenia
 

Znajdź książkę

BIP

Lokalizacja

JĘZYK ANGIELSKI

Album o Szynwałdzie